Interministeriële commissie voor humanitair recht

Welkom op de website van de Interministeriële Commissie voor Humanitair Recht.

Deze site wilt bijdragen aan de verspreiding van het internationaal humanitair recht bij het grote publiek.

U vindt hier alle nuttige informatie over de Commissie zelf (haar doelstellingen, geschiedenis, functioneren, samenstelling, enz…), en over haar werkzaamheden (werkdocumenten, evenementen, adviezen, verslagen,…)

Ik wens u alvast veel surfplezier,

Lieve Pellens 
Voorzitster

In memoriam

De ICHR wil eer betuigen aan André Andries, initiatiefnemer voor de oprichting van de ICHR, die op 1 september 2018 is overleden. André Andries, voormalig auditeur-generaal bij het Militair Hof, heeft altijd actief geijverd voor de kennis en de inachtneming van het internationaal humanitair recht door de Belgische strijdkrachten. Hij stelde ook het voorontwerp van wet op van de zogenaamde "universele bevoegdheidswet" van 16 juni 1993. De ICHR brengt hulde aan de nagedachtenis van deze fervente verdediger van het IHR.