Nieuws

Jaarlijkse Lessenreeks IHR - Rode Kruis-Vlaanderen - 26 februari-25 maart - Résidence Palace Brussel

Deze lessenreeks gaat door op 5 opeenvolgende woensdagavonden, van 26 februari tot 25 maart in Residence Palace te Brussel.

De lessenreeks begint met een inleidende uiteenzetting over de bronnen, het toepassingsgebied en de actoren van het IHR. De volgende lessen gaan verder in op de bescherming van personen en goederen, de regels met betrekking tot wapens en methoden van oor­logsvoering en de bestraffing van schendingen van het IHR. In elke les is er aandacht voor concrete voorbeelden en ac­tuele onderwerpen. De lessenreeks wordt afgesloten met een les rond een actueel thema: IHR en terrorisme.

Een erkenning werd toegekend door zowel de Orde van Vlaamse Balies (10 juridische punten) als het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding.

Meer informatie kan u vinden op de website.