De activiteitenverslagen

Jaarlijks bezorgt de Commissie aan de voogdijminister, de Minister van Buitenlandse Zaken, een verslag over de activiteiten van het werkjaar.

Vanaf 2016 zijn deze rapporten openbaar: